.com

69.00元/年

79.00元/年

.net

79.00元/年

79.00元/年

.cn

33.00元/年

39.00元/年

.cc

37.00元/年

49.00元/年

.shop

52.00元/年

280.00元/年

.club

98.00元/年

98.00元/年

.vip

39.00元/年

39.00元/年

.top

12.00元/年

33.00元/年

.xyz

98.00元/年

98.00元/年

.site

16.00元/年

39.00元/年

.wang

49.00元/年

49.00元/年

.com.cn

33.00元/年

39.00元/年

快速

超高的解析响应速度,30ms内访问到服务器

便捷

强大的域名自助管理平台,域名转入/转出自如

安全

免费域名隐私保护服务,防止注册人信息被盗

放心

7X24小时客户服务,随时解答您的问题,让您售后无忧

热销域名

域名后缀 新注册价格(元/年) 续费价格(元/年) 转入(元/年)
.com 69.00 79.00 79.00
.net 79.00 79.00 79.00
.cn 33.00 39.00 39.00
.cc 37.00 49.00 49.00
.shop 52.00 280.00 280.00
.club 98.00 98.00 98.00
.vip 39.00 39.00 39.00
.top 12.00 33.00 33.00
.xyz 98.00 98.00 98.00
.site 16.00 39.00 39.00
.wang 49.00 49.00 49.00
.com.cn 33.00 39.00 39.00
.ltd 30.00 100.00 100.00
.pro 120.00 120.00 120.00
.biz 120.00 120.00 120.00
.mobi 122.00 122.00 122.00
.info 110.00 110.00 110.00
.ink 25.00 172.00 172.00
.online 16.00 45.00 45.00
.store 25.00 50.00 50.00
.tech 21.00 50.00 50.00
.gov.cn 110.00 110.00 110.00
.name 60.00 60.00 60.00
.ren 39.00 45.00 45.00
.video 45.00 45.00 45.00
.cool 99.00 99.00 99.00
.zone 69.00 69.00 69.00
.today 121.00 123.00 123.00
.city 49.00 49.00 49.00
.live 121.00 123.00 123.00
.fund 49.00 49.00 49.00
.pub 99.00 99.00 99.00
.email 49.00 49.00 49.00
.life 49.00 49.00 49.00
.wiki 39.00 175.00 175.00
.design 120.00 420.00 420.00